Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (WSAP w Szczecinie)
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (WSAP w Szczecinie)
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (WSAP w Szczecinie)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (WSAP w Szczecinie)

Adres: ul. Henryka Siemiradzkiego 1A

71-331 Szczecin

TEL. 796 308 468,
796 308 376

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Administracja Zobacz więcej

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Administracja Zobacz więcej

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Prawo

Filmy - Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (WSAP w Szczecinie)

Galeria ZDJĘĆ

Opis Uczelni WSAP w Szczecinie - Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (WSAP w Szczecinie)

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

ul. Henryka Siemiradzkiego 1A,

71-331 Szczecin

www.wsap.szczecin.pl

Rekrutacja / Promocja
tel. 796 308 468
email: rekrutacja@wsap.szczecin.pl

Dziekanat – Biuro Obsługi Studenta
tel. 796 308 376
email: dziekanat@wsap.szczecin.pl

UCZELNIA


Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie powstała 1995 roku. Istnieje nieprzerwanie od 29 lat realizując misję kształcenia na studia o profilu praktycznym. Ukończyło ją ponad 12000 studentów i słuchaczy. Są wśród nich osoby z różnych środowisk: pracownicy administracji, samorządowcy, radni, działacze społeczni, przedsiębiorcy, prawnicy, pracownicy dużych korporacji, instytucji, służb mundurowych oraz służb cywilnych. Wielu z nich zajmuje wysokie stanowiska kierownicze w strukturach administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach z różnych gałęzi gospodarki.

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie jest Uczelnią niepubliczną, po ukończeniu której absolwenci uzyskują tytuł licencjata lub magistra. Kształcimy na kierunku administracja (studia I stopnia i studia II stopnia) oraz na kierunku prawo (studia 5-letnie magisterskie). W ofercie kształcenia Uczelni WSAP w Szczecinie znajdują się także studia podyplomowe oraz prestiżowe studia Master of Business Administration (MBA) i Master of Public Administration (MPA) .

Zajęcia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie prowadzą wybitni praktycy z poszczególnych dziedzin kształcenia, w tym: sędziowie, adwokaci, radcy prawni, komornicy oraz profesjonalni nauczyciele akademiccy z doświadczeniem praktycznym, dyrektorzy instytucji i przedsiębiorstw, inspektorzy oraz menedżerowie i liderzy branż. Dzięki praktycznej formie kształcenia studenci otrzymują wiedzę na miarę czasów.

Uczelnia na podstawie zarządzenia nr DNS 3-0145-119/2/AM/95 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 1995 r. została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 57.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Uchwale Nr 1016/2009 dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie jakości kształcenia na kierunku administracja na poziomie studiów pierwszego stopnia wydała WSAP w Szczecinie ocenę pozytywną.


Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Uchwale Nr 263/2022 z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie oceny programowej kierunku administracja prowadzonego w WSAP Szczecin na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym wydało ocenę pozytywną na najdłuższy możliwy przyznawany okres do 2027 roku.

Oferta edukacyjna - Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (WSAP w Szczecinie)

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (WSAP) w Szczecinie to instytucja, która podnosi poprzeczkę w kształceniu młodych umysłów na północno-zachodnim krańcu Polski. WSAP, ulokowana w malowniczym porcie Szczecinie, oferuje edukację najwyższej jakości, zwłaszcza dla tych, którzy chcą kształcić się w dziedzinach administracji i zarządzania.

Wśród oferowanych kierunków wyróżniają się takie jak Administracja, czyli podstawowy kierunek studiów tutaj, który kształci przyszłych specjalistów w dziedzinie zarządzania organami państwowymi i jednostkami terytorialnymi. Pozostaje on de facto stalowym punktem oferty edukacyjnej uczelni.

Również wśród szerokiej gamy propozycji kierunków kwalifikują się takie, jak Bezpieczeństwo Narodowe i Zarządzanie. Pierwszy przygotowuje studentów do analizowania ogólnych i szczegółowych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, szeroko rozumianej obronności oraz zarządzania bezpieczeństwem. Z kolei Zarządzanie wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności, potrzebne do skutecznego kierowania organizacjami we współczesnym świecie biznesu.

Podsumowując, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie to perfekcyjne miejsce dla tych, którzy są zainteresowani studiowaniem administracji i zarządzania w jednym z najbardziej malowniczych miast Polski.

Uczelnie w okolicy z podobną ofertą edukacyjną - Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (WSAP w Szczecinie)

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (WSAP) w Szczecinie przechowała w sobie setki lat tradycji edukacyjnej, dostosowując się jednocześnie do nowoczesnych trendów w nauczaniu. Jest to szczególnie widoczne w szerokiej gamie programów studiów dostępnych dla studentów.

Jednym z podobnych miejsc w zakresie oferty edukacyjnej jest Uniwersytet Szczeciński. Oferta programowa skupia się na dziedzinach nauk społecznych, prawnych i ekonomicznych, a także na naukach humanistycznych - zarówno w ramach studiów licencjackich, jak i magisterskich. Szczególne miejsce w rozbudowanej ofercie zajmuje nauka administracji publicznej.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny również zapewnia bogate studia związane z administracją i zarządzaniem. Dodatkowo, studentów przyciąga tutaj innowacyjne podejście do biznesu oraz przyszłościowy profil kształcenia, który obejmuje zarówno studia licencjackie, jak i magisterskie.

Nie można zapomnieć o Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Mimo że jest to uczelnia o specjalistycznym profilu, oferuje ona również studia na kierunkach związanych z zarządzaniem w ochronie zdrowia. To czyni ją atrakcyjnym miejscem dla osób zainteresowanych połączeniem administracji z medycyną.