Znajdź swoje wymarzone studia w Szczecinie

1 uczelnia w Szczecinie - kierunek Bezpieczeństwo Pracy

Adres: ul. Monte Cassino 15

70-466 Szczecin

Tel.: 91 422 04 22, 91 424 14 94

E-mail.: cos@wshtwp.pl

www.wshtwp.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - studia I stopnia (inżynierskie)

REKOMENDOWANE UCZELNIE - WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE