Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie

Adres: ul. Monte Cassino 15

70-466 Szczecin

TEL. 91 424 32 00

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Studia Inżynierskie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Psychologia (zobacz kierunki) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Pedagogika specjalna (zobacz kierunki)

Galeria ZDJĘĆ

Opis Uczelni - Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie

Akademia Nauk Stosowanych TWP Szczecin

Dzięki staraniom regionalnego oddziału Towarzystwa Wiedzy Powszechnej – stowarzyszenia zajmującego się działalnością kulturalną i oświatową, na mocy uprawnień nadanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, 04-VI-1997r., rozpoczęła swoją działalność Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

Szczecińska niepubliczna uczelnia zajmuje się działalnością edukacyjną, kształcąc swoich studentów na kierunkach humanistycznych i szeroko pojętych kierunkach społecznych. Wysoka jakość kształcenia wspierana jest przez działalność naukowo-badawczą, realizowaną w ramach uczelni. Jakość kształcenia została trzykrotnie pozytywnie zatwierdzona przez Polską Komisję Akredytacyjną – stanowiącą organ kontrolny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Posiadając kartę Erasmus dla uczelni wyższych, szkoła realizuje program wymiany zagranicznej.

Programy nauczania na wszystkich dostępnych kierunkach, są aktualizowane i dostosowywane do współczesnych wymagań rynków pracy, zapewniając absolwentom jak najlepszy start na drodze przyszłej kariery zawodowej. Jako jedyna uczelnia w regionie uczelnia kształci przyszłych pracowników służb mundurowych i cywilnych na kierunku Kryminologia, a studenci mogą wziąć udział w programie Legii Akademickiej, umożliwiającej odbycie służby wojskowej podczas trwania nauki.

Uczelnie w okolicy z podobną ofertą edukacyjną - Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie

Z siedzibą w malowniczym Szczecinie, Akademia Nauk Stosowanych TWP jest jednym z wiodących ośrodków edukacyjnych na Pomorzu Zachodnim. Specjalizuje się przede wszystkim w zakresie praktycznego nauczania, skupiając się na zapewnieniu swoim studentom kompleksowych umiejętności, które są bezpośrednio przekładalne na rynek pracy.

Jednak Szczecin to miejsce, które kipi możliwościami edukacyjnymi. Uniwersytet Szczeciński oferuje szeroki wachlarz obszarów studiów, od nauk humanistycznych po nauki ścisłe. Wśród innych konkurencyjnych instytucji znajduje się również Politechnika Szczecińska, która skupia na inżynieryjnych i technicznych specjalnościach.

Nie zapominając o Uniwersytecie Przyrodniczym w Szczecinie - instytucji specjalizującej się w dziedzinach nauk przyrodniczych. Wszystkie te uczelnie oferują podobną gamę możliwości edukacyjnych, tworząc zróżnicowane i konkurencyjne środowisko dla osób pragnących podjąć wyzwanie dalszej edukacji.

Oferta edukacyjna - Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie

Studia licencjackie stacjonarne Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie dzienne) w naszej uczelni realizowane są w opraciu o standardy i minima programowe. 
Sześć semestrów studiów obejmuje na kierunku Pedagogika około 2200 godzin dydaktycznych, na kierunku Socjologia około 2200 godzin dydaktycznych, na kierunku Politologia około 2100 godzin dydaktycznych oraz na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna około 2100 godzin dydaktycznych. 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie zaoczne) realizowane są w oparciu o standardy i minima programowe. W trakcie trzech lat studiów kształcenie obejmuje nie mniej niż 60% godzin realizowanych na studiach stacjonarnych. Na kierunku Pedagogika jest to około 1360 godzin dydaktycznych, na kierunku Socjologia około 1370 godzin dydaktycznych, na kierunku Politologia około 1300 godzin dydaktycznych oraz na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna około 1310 godzin dydaktycznych. 

  Studia podyplomowe Nasza uczelnia posiada bogatą ofertę studiów podyplomowych zarówno kwalifikacyjnych, jak i dokształcających. Szeroki wachlarz kierunków skierowny jest do nauczycieli. Studia podyplomowe mogą podjąć osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie, bądź licencjackie zawodowe. Warunkowo mogą być również przyjęci studenci ostatnich lat (w trakcie nauki dostarczą oni swój dyplom ukończenia studiów wyższych). Studia prowadzone są w trybie zaocznym.