Adres: ul. Monte Cassino 15

70-466 Szczecin

Tel.: 91 424 32 01

  • http://akademiatwp.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Studia Inżynierskie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie