Adres: ul. Wielkopolska 15

70-451 Szczecin

Tel.: 91 444 11 60,
91 444 10 29,
91 444 10 31,
91 444 12 21

  • http://usz.edu.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filologia polska Filologia, specjalność: filologia angielska
Filologia, specjalność: filologia germańska Filologia, specjalność: filologia hiszpańska Filologia, specjalność: filologia romańska z językiem obcym do wyboru
Filologia, specjalność: filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym Filologia, specjalność: filologia ukraińska Filologia, specjalność: skandynawistyka - studia norweskie
Komunikacja kulturowa Kulturoznawstwo Przekład interkulturowy i intermedialny
Administracja Ekonomiczno-prawny Analityka gospodarcza
Economics and IT Applications (studia prowadzone w języku angielskim) Ekonomia Finanse i rachunkowość
Gospodarka nieruchomościami Informatyka i ekonometria Informatyka i ekonometria, specjalność: informatyka gospodarcza
Przedsiębiorczość i inwestycje Rachunkowość i doradztwo finansowe Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji Biologia Biotechnologia
Mikrobiologia Ochrona Środowiska Archeologia
Bezpieczeństwo narodowe Bezpieczeństwo wewnętrzne Etnologia
Etnoregionalistyka świata Europeistyka Filozofia
Historia Historia - profil praktyczny Kognitywistyka komunikacji
Managment Instytucji Publicznych i Public Relations Media i cywilizacja Mediacja Międzykulturowa
Pedagogika Pedagogika - profil praktyczny Pedagogika specjalna
Politologia Polityka społeczna Praca socjalna
Rozwój regionalny i fundusze europejskie Socjologia Stosunki międzynarodowe
Studia nad wojną i wojskowością Fizyka Fizyka, specjalność: fizyka doświadczalna i teoretyczna (studia prowadzone w języku angielskim - odpłatne)
Matematyka Matematyka, specjalność: matematyka stosowana (studia prowadzone w języku angielskim - odpłatne) Optyka okularowa
Geografia Geologia Gospodarka przestrzenna
Oceanografia Turystyka i rekreacja Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
Nauki o rodzinie Teologia Teologia - specjalizacja kapłańska
Ekonomia Finanse i rachunkowość Logistyka
Turystyka i rekreacja, specjalność: menedżer turystyki Zarządzanie Turystyka i rekreacja, specjalność: animator rekreacji ruchowej i ekoturystyki
Wychowanie fizyczne, specjalność: nauczycielska Zdrowie publiczne, specjalność: promocja zdrowia Finanse i rachunkowość

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Wydział Biologii (zobacz kierunki)

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Prawo Psychologia