Adres: al. Papieża Jana Pawła II 22a

70-453 Szczecin

Tel.: +48 91 444 11 60, +48 91 444 11 64

  • http://www.kandydaci.usz.edu.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (zobacz specjalizacje) Filologia polska (zobacz specjalizacje) Filologia, specjalność: filologia angielska (zobacz specjalizacje)
Filologia, specjalność: filologia germańska (zobacz specjalizacje) Filologia, specjalność: filologia hiszpańska (zobacz specjalizacje) Filologia, specjalność: filologia romańska z językiem obcym do wyboru (zobacz specjalizacje)
Filologia, specjalność: filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym (zobacz specjalizacje) Filologia, specjalność: filologia ukraińska (zobacz specjalizacje) Filologia, specjalność: skandynawistyka - studia norweskie (zobacz specjalizacje)
Komunikacja kulturowa (zobacz specjalizacje) Kulturoznawstwo (zobacz specjalizacje) Przekład interkulturowy i intermedialny (zobacz specjalizacje)
Administracja (zobacz specjalizacje) Ekonomiczno-prawny (zobacz specjalizacje) Analityka gospodarcza (zobacz specjalizacje)
Economics and IT Applications (studia prowadzone w języku angielskim) (zobacz specjalizacje) Ekonomia (zobacz specjalizacje) Finanse i rachunkowość (zobacz specjalizacje)
Gospodarka nieruchomościami (zobacz specjalizacje) Informatyka i ekonometria (zobacz specjalizacje) Informatyka i ekonometria, specjalność: informatyka gospodarcza (zobacz specjalizacje)
Przedsiębiorczość i inwestycje (zobacz specjalizacje) Rachunkowość i doradztwo finansowe (zobacz specjalizacje) Zarządzanie (zobacz specjalizacje)
Zarządzanie i inżynieria produkcji (zobacz specjalizacje) Biologia (zobacz specjalizacje) Biotechnologia (zobacz specjalizacje)
Mikrobiologia (zobacz specjalizacje) Ochrona Środowiska (zobacz specjalizacje) Archeologia (zobacz specjalizacje)
Bezpieczeństwo narodowe (zobacz specjalizacje) Bezpieczeństwo wewnętrzne (zobacz specjalizacje) Etnologia (zobacz specjalizacje)
Etnoregionalistyka świata (zobacz specjalizacje) Europeistyka (zobacz specjalizacje) Filozofia (zobacz specjalizacje)
Historia (zobacz specjalizacje) Historia - profil praktyczny (zobacz specjalizacje) Kognitywistyka komunikacji (zobacz specjalizacje)
Managment Instytucji Publicznych i Public Relations (zobacz specjalizacje) Media i cywilizacja (zobacz specjalizacje) Mediacja Międzykulturowa (zobacz specjalizacje)
Pedagogika (zobacz specjalizacje) Pedagogika - profil praktyczny (zobacz specjalizacje) Pedagogika specjalna (zobacz specjalizacje)
Politologia (zobacz specjalizacje) Polityka społeczna (zobacz specjalizacje) Praca socjalna (zobacz specjalizacje)
Rozwój regionalny i fundusze europejskie (zobacz specjalizacje) Socjologia (zobacz specjalizacje) Stosunki międzynarodowe (zobacz specjalizacje)
Studia nad wojną i wojskowością (zobacz specjalizacje) Fizyka (zobacz specjalizacje) Fizyka, specjalność: fizyka doświadczalna i teoretyczna (studia prowadzone w języku angielskim - odpłatne) (zobacz specjalizacje)
Matematyka (zobacz specjalizacje) Matematyka, specjalność: matematyka stosowana (studia prowadzone w języku angielskim - odpłatne) (zobacz specjalizacje) Optyka okularowa (zobacz specjalizacje)
Geografia (zobacz specjalizacje) Geologia (zobacz specjalizacje) Gospodarka przestrzenna (zobacz specjalizacje)
Oceanografia (zobacz specjalizacje) Turystyka i rekreacja (zobacz specjalizacje) Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (zobacz specjalizacje)
Nauki o rodzinie (zobacz specjalizacje) Teologia (zobacz specjalizacje) Teologia - specjalizacja kapłańska (zobacz specjalizacje)
Ekonomia (zobacz specjalizacje) Finanse i rachunkowość (zobacz specjalizacje) Logistyka (zobacz specjalizacje)
Turystyka i rekreacja, specjalność: menedżer turystyki (zobacz specjalizacje) Zarządzanie (zobacz specjalizacje) Turystyka i rekreacja, specjalność: animator rekreacji ruchowej i ekoturystyki (zobacz specjalizacje)
Wychowanie fizyczne, specjalność: nauczycielska (zobacz specjalizacje) Zdrowie publiczne, specjalność: promocja zdrowia (zobacz specjalizacje) Finanse i rachunkowość (zobacz specjalizacje)

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Wydział Biologii (zobacz kierunki)

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie