Adres: al. Piastów 17

70-310 Szczecin

Tel.: 91 449 41 11,
91 449 45 87 - rekrutacja

  • http://zut.edu.pl

Opis Uczelni - ZUT w Szczecinie - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT) w Szczecinie

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY (ZUT) W SZCZECINIE

Historia szczecińskiej uczelni wyższej o charakterze technicznym, sięga wczesnych lat powojennych, kiedy w 1946r. powstała Szkoła Inżynierska – późniejsza Politechnika Szczecińska, a w 1954 r. powstała w Szczecinie Akademia Rolnicza. Władze uczelniane Politechniki i Akademii Rolniczej, po latach indywidualnej działalności, podjęły decyzję o połączeniu 05-VII-2007 r. Na mocy ustawy sejmowej z 01-I-2009 r., powołano do życia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.

Nowa zachodniopomorska uczelnia techniczna, została zbudowana w oparciu o wszystkie dotychczasowe wydziały obu renomowanych uczelni. Szczecińska szkoła wyższa oferuje naukę na 11 wydziałach oferujących kilkadziesiąt kierunków, kadra akademicka składa się z ponad 1100 wykładowców, w tym 280 profesorów i docentów habilitowanych.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny realizuje wszystkie typy studiów wyższych w tym studia I stopnia z tytułem zawodowym licencjata i inżyniera, studia II stopnia uzupełniające magisterskie, 5-cio letnie jednolite studia magisterskie i studia doktoranckie oraz szeroki wybór kierunków studiów podyplomowych. Uczelnia umożliwia doktoryzowanie się w 19 dziedzinach naukowych, 13 pełnych uprawnień akademickich do nadawania tytułu doktora habilitowanego i możliwość o tytuł profesorski w 10 dyscyplinach naukowych.

Oferta edukacyjna - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT) w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT) w Szczecinie jest jednym z doświadczonych ośrodków nauki i edukacji w województwie zachodniopomorskim. Uczelnia oferuje szeroki wachlarz kierunków studiów, zaspokajając tym samym różnorodne zainteresowania i aspiracje kandydatów.

Jednym z najbardziej popularnych kierunków jest Inżynieria Środowiska, przygotowujący do pracy w dynamicznie rozwijającej się branży ochrony przyrody. Inną ciekawą propozycją jest Informatyka, kierunek pomyślany dla osób zainteresowanych nowoczesnymi technologiami i programowaniem. Dla zorientowanych biznesowo, ZUT proponuje kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, łączący w sobie aspekty techniczne i menedżerskie.

Nie można pominąć popularnego kierunku jakim jest Architektura, przygotowującą do pracy w szeroko rozumianej branży budowlanej. Kierunek Biotechnologia to idealna propozycja dla osób, które chcą zrozumieć złożoność procesów biologicznych i wykorzystać te zdobycze w praktyce.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oferuje zatem zarówno kierunki techniczne, jak i te pozwalające zdobyć umiejętności niezbędne w dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Uczelnie w okolicy z podobną ofertą edukacyjną - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT) w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT) w Szczecinie to jedna z najdynamiczniej rozwijających się uczelni na mapie Polski. ZUT oferuje wysokiej jakości edukację w zakresie nauk technicznych, ekonomicznych i przyrodniczych. Jeżeli jednak chcesz sprawdzić inne alternatywy, w Szczecinie znajdują się jeszcze trzy ciekawe placówki edukacyjne.

Uniwersytet Szczeciński (US) jest dobrą alternatywą, oferując szeroki zakres kierunków przede wszystkim w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i ekonomicznych. Wyróżniając się wieloletnią tradycją, zarówno powiązaną z historią regionu, jak i obecną pozycją na krajowym rynku edukacji.

Akademia Marynarki Wojennej (AMW), mimo że jest miejscem o specjalistycznym profilu, oferuje wiele ciekawych kierunków studiów. Ich oferta obejmuje zarówno nauki techniczne i ścisłe, jak i kierunki związane z bezpieczeństwem, logistyką i ratownictwem.

Kolejną wartościową opcją jest Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM). Choć skupia się na medycynie, biologii i farmacji, to jest doskonałym wyborem dla osób zainteresowanych naukami przyrodniczymi i zdrowiem człowieka.

Wszystkie powyższe uczelnie oferują szeroki wybór kierunków, zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, a ich oferta jest wciąż rozbudowywana i aktualizowana, aby spełniać oczekiwania współczesnego rynku pracy.