Adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 4, 71-332 Szczecin

71-332 Szczecin

Tel.: (91) 486 15 45, 796 308 468, 796 308 376

  • http://

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Administracja

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Administracja

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Prawo