Adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 4

71-332 Szczecin

Tel.: 91 486-15-42, 91 486-15-43

  • http://

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Administracja Publiczna Skarbowość Podatkowa Administracja Euroregionalna
Rachunkowośći Skarbowość Podatkowa Administracja wymiaru sprawiedliwości