Znajdź swoje wymarzone studia w Szczecinie

AM dołączyła do Konsorpcjum COP - Tradycja, Obronność

AM dołączyła do Konsorpcjum COP - Tradycja, Obronność

Akademia Morska w Szczecinie została nowym członkiem Konsorcjum COP - Tradycja, Obronność. Grupę stworzyły polskie uczelnie wyższe , a jej inicjatorem był rektor Politechniki Rzeszowskiej.

Konsorcjum COP - Tradycja, Obronność zostało utworzone we wrześniu 2017 r., a jego pierwszymi członkami były: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz Politechnika Świętokrzyska. W ostatnim czasie skład grupy powiększył się o dwie uczelnie realizujące podobny typ kształcenia: Akademię Morską w Szczecinie i Akademię Morską w Gdyni.Deklarację rozszerzająca Konsorcjum COP - Tradycja, Obronność podpisano w dniu 18 listopada br. na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Umowa została sygnowana przez prof. dr hab. inż. Tadeusza Markowskiego - rektora PRz, prof. dr hab. inż. Wiesława Trąmpczyńskiego - rektora PŚk, dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciecha Ślączka - rektora AM w Szczecinie, prof. dr hab. inż. Jerzego Zarębskiego - rektora AM w Gdyni oraz prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Łukasika - rektora UTH w Radomiu. Celem funkcjonowania Konsorcjum jest połączenie sektorów nauki i przemysłu, będące niezbędnym elementem rozwoju wszystkich szkół wyższych. Rektorzy tworzący grupę kierowali się chęcią tworzenia i budowy gospodarki w Polsce, a także zastosowania innowacyjnych technologii. Efektem ich współpracy jest chociażby wspólne stanowisko wobec Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Data publikacji: 01-12-2017