Adres: ul. Monte Cassino 15

70-466 Szczecin

Tel.: 91 422 04 22, 91 424 14 94

  • http://www.wshtwp.pl

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie