Adres: Plac Jana Kilińskiego 3

71-414 Szczecin

Tel.: 91 422 51 32, 91 422 51 66

FAX. 91 422 51 21

  • http://www.szczecin.wspkorczak.eu

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Polecane Uczelnie w Szczecinie