Adres: Plac Jana Kilińskiego 3

71-414 Szczecin

Tel.: 91 422 51 32, 91 422 51 66

  • http://https://uczelniakorczaka.pl/wydzialy/szczecin/

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające