Znajdź swoje wymarzone studia w Szczecinie

Ogólnopolska Sesja Studenckich Szkół Naukowych na ZUT

Ogólnopolska Sesja Studenckich Szkół Naukowych na ZUT

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie po raz trzeci miał okazję gościć uczestników IX Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych. Spotkanie zorganizowane przez Dział ds. studenckich ZUT, Parlament Studentów ZUT oraz pełnomocnika Rektora ds, studenckich ruchu naukowego miało miejsce w dniach 24-25 listopada br.

Tegoroczna Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych została objęta patronatem honorowym przez JM Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie - dr hab. inż. Jacka Wróbla oraz prof. nadzw. i Prorektora ds. Studenckich dr. hab. Arkadiusza Terman. Sesja obejmowała 6 bloków tematycznych poświęconych: architekturze i budownictwie, chemii, ekonomii, roślinności i przyrodzie, technice oraz zwierzętom. W spotkaniu na ZUT uczestniczyło 65 Studenckich Kół Naukowych reprezentujących uczelnie wyższe z całej Polski. Łącznie do tegorocznej edycji przedsięwzięcia zgłoszono 100 streszczeń, z czego najwięcej - 27 - do bloku zwierzęcego. 20 aplikacji dotyczyło bloku technicznego, 16 - chemicznego, 14- roślinno-przyrodniczego, 12 - architektury i budownictwa, zaś 11 - ekonomicznego. Jury składało się z pracowników naukowych trzech szczecińskich uczelni - Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Akademii Sztuki.

Data publikacji: 01-12-2017