Adres: ul. Śniadeckich 2

75-453 Koszalin

Tel.: 94 34 78 500

  • http://www.tu.koszalin.pl

Aktualności - Politechnika Koszalińska


Wrzuć Mieddziaka


Już po raz 19. studenci Politechniki Koszalińskiej prowadzą akcję charytatywną, podczas której zbierają pieniądze na pomoc najmłodszym. Akcja „Wrzuć Miedziaka dla Dzieciaka” potrwa do połowy grudnia br.

To już tradycja społeczności akademickiej Politechniki Koszalińskiej. Co roku jesienią studenci przygotowują mnóstwo imprez sportowych i kulturalnych, a także loterie, z których dochód jest przeznaczany na pomoc dzieciom. Inicjatorem i głównym organizatorem akcji „Wrzuć Miedziaka dla Dzieciaka” jest samorząd studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. W poprzednich latach studenci wsparli podopiecznych m.in. Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym, Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, a także świetlicy prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Oficjalny finał akcji 14 grudnia (sobota) w galerii Emka w Koszalinie. Będzie całodniowy kiermasz świąteczny, a także prezentacje artystyczne i imprezy taneczne. Wyniki całej zbiórki poznamy w styczniu 2020 roku.

Politechnika Koszalińska gościła prorektorów uczelni technicznych


Politechnika Koszalińska
była gospodarzem Konferencji Prorektorów do spraw Kształcenia i do spraw Studenckich Polskich Uczelni Technicznych.

Od 24 do 26 października br. w Koszalinie i w Mielnie kilkudziesięciu prorektorów dyskutowało o zmianach, które wprowadza nowa ustawa o nauce i szkolnictwie wyższym oraz o wyzwaniach, które stoją przed szkołami wyższymi.


– Konferencja odbywa się dwa razy w roku w różnych uczelniach – powiedział prof. Krzysztof Lewenstein, prorektor do spraw studiów Politechniki Warszawskiej i przewodniczący konferencji. – Teraz jesteśmy w Koszalinie, ale już wiemy, że w przyszłym roku w maju zobaczymy się w Lublinie. Spotykamy się, żeby rozmawiać, dzielić się doświadczeniami, dyskutować. Przy okazji zwiedzamy uczelnie, które zmieniają się, rozwijają, rozbudowują.

W ciągu trzech dni prorektorzy wysłuchali kilku wykładów, w tym między innymi prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego (ZUT) w Szczecinie Bożeny Śmiałkowskiej, która mówiła o „ocenie jakości kształcenia w świetle nowych kryteriów Polskiej Komisji Akredytacyjnej”; prof. ZUT Witolda Biedunkiewicza o „nowych standardach i kryteriach akredytacji kierunków kształcenia”; prof. Wojskowej Akademii Technicznej Marzeny Tykarskiej o „stypendiach dla studentów w świetle nowych przepisów” i prof. Politechniki Świętokrzyskiej Artura Maciąga o „ocenie nauczycieli akademickich w kontekście Konstytucji dla Nauki”.

O Uczelni... - Politechnika Koszalińska


Politechnika Koszalińska jest jedyną publiczną uczelnią techniczną na Pomorzu Środkowym i jedyną politechniką w województwie zachodniopomorskim oraz jedną z największych instytucji Koszalina.

Oddziałuje na cały region i przyczynia się do jego dynamicznego rozwoju. Kształci na dwudziestu pięciu nowoczesnych kierunkach studiów technicznych, ekonomicznych, humanistycznych i artystycznych. Studenci zdobywają stopnie: licencjata, inżyniera, magistra i magistra inżyniera oraz doktora.

Politechnika Koszalińska zlokalizowana jest w trzech kampusach przy ulicy: Kwiatkowskiego, Racławickiej i Śniadeckich. Cztery nowocześnie wyposażone domy studenckie znajdują się przy ulicy Rejtana. Dojazd do każdego kampusu zajmuje najwyżej kilka minut. Dogodne połączenia komunikacji miejskiej ułatwiają studentom sprawne przemieszczanie się między kampusem a osiedlem akademickim. Niezwykłym atutem położenia Koszalina – na trasie ze Szczecina do Gdańska – jest bliskie sąsiedztwo wybrzeża bałtyckiego. Z centrum miasta do nadmorskiego Mielna jest zaledwie 14 kilometrów. Poza sezonem turystycznym pół godziny zajmuje dojazd do kurortów nadmorskich Kołobrzegu, Darłowa.

Na uczelni aktywnie działają rozmaite koła i organizacje studenckie, w tym między innymi studencki klub tańca, jacht klub, grupy fotograficzne i redakcje portali studenckich. Samorząd studencki każdego roku organizuje juwenalia, które cieszą się niezwykłą popularnością wśród żaków

Politechnika Koszalińska zapewnia bogato wyposażone pracownie i laboratoria. Udostępnia platformę e-learningową – zainteresowani znajdą na niej materiały przydatne w codziennej nauce. Studenci mogą odbywać trzymiesięczne płatne staże w przedsiębiorstwach, których profil działalności jest ściśle związany z kierunkami kształcenia.


Władze uczelni - Politechnika Koszalińska

Rektor
prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju
prof. dr hab. inż. Witold Gulbiński

Prorektor ds. Studenckich
prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Królikowski
e-mail: prorektor.rs@tu.koszalin.pl

Prorektor ds. Kształcenia
prof. nadzw. dr hab. Danuta Zawadzka

Aktywność studentów - Politechnika Koszalińska


Parlament Studentów Politechniki Koszalińskiej

Parlament Studentów Politechniki Koszalińskiej, czyli samorząd studencki, jest najwyższym organem samorządu studenckiego na uczelni. Reprezentuje ogół studentów i prowadzi na Politechnice Koszalińskiej działalność w zakresie spraw socjalnych, kulturalnych, naukowych, wychowawczych, sportowych i turystycznych. Działa w obronie praw studenta, występując w jego imieniu przed władzami uczelni oraz na forum ogólnopolskim.
Parlament inicjuje i/lub organizuje wiele imprez, w tym kilka tradycyjnych i cyklicznych, jak na przykład Tydzień Kultury Studenckiej, czyli juwenalia, akcję charytatywną „Wrzuć miedziaka dla dzieciaka”, akcję „Paka dla zwierzaka” obóz integracyjny dla pierwszego roku, otrzęsiny. Patronuje działaniom samorządów studenckich poszczególnych wydziałów i instytutów Politechniki Koszalińskiej.

www.pspk.tu.koszalin.pl

Organizacje i koła naukowe

Na Politechnice Koszalińskiej działają również inne organizacje zrzeszające studentów. Niezależnie od tego niemal każdy wydział lub instytut ma własne koła naukowe.

Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej

Biuro Karier udziela wsparcia studentom i absolwentom Politechniki Koszalińskiej w przygotowaniu do wejścia i skutecznego funkcjonowania na rynku pracy. Zespół Biura Karier tworzą doświadczeni specjaliści z zakresu poradnictwa i rozwoju kariery.
Biuro Karier oferuje studentom i absolwentom nieodpłatne działania:
- doradztwo zawodowe,
- pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
- przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
- warsztaty rozwijające kompetencje społeczne i przedsiębiorcze,
- szkolenia z zakresu zakładania działalności gospodarczej,
- oferty pracy, staży i praktyk,
- środkowopomorskie targi pracy

Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej
75 – 453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, pok. 3B
Czynne od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30.
Tel.: 94 34 86 676
e-mail: bk@kariera.koszalin.pl
www.kariera.koszalin.pl

Chór Akademicki Politechniki Koszalińskiej

Chór Politechniki Koszalińskiej Canzona powstał w styczniu 2017 roku, kontynuując działania Chóru Akademickiego założonego w 1993 roku. Dyrygentem jest prof. Radosław Wilkiewicz. W repertuarze zespołu są utwory muzyki dawnej i współczesnej o charakterze świeckim, religijnym i ludowym.
chor.tu.koszalin.pl

KU AZS Politechnika Koszalińska

Historia Klubu Uczelnianego AZS Politechnika Koszalińska sięga 1968 roku, kiedy to nastąpiła pierwsza inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie.
Od lat wiodącą sekcją pozostaje piłka ręczna kobiet. W ostatnich latach powstały nowe sekcje, kładące nacisk na rekreację. Klub zrzesza 250 osób, aktywność w AZS to jedyna okazja żeby na parkiecie spotkać kanclerzy uczelni lub dziekanów wydziałów.

www.facebook.com/azspolitechnika

Akademicki Klub Tańca Politechniki Koszalińskiej

Akademicki Klub Tańca jest klubem amatorskim. Jego tancerze corocznie biorą udział w zawodach, festiwalach, prowadzą pokazy. Pod okiem trenera Romana Filusa spotykają się dwa razy w tygodniu. Poprzez zajęcia tancerze dbają o własny rozwój. Treningi rozpoczynają z początkiem roku akademickiego, aby dobrze przygotować się do wiosennych startów. Z wyjazdów przywożą puchary i medale mistrzostw Polski, Europy i świata. Ponadto, dla każdego studenta, który chce poznać kroki salsy, merengue czy bachaty, Akademicki Klub Tańca organizuje bezpłatne zajęcia.
www.akt.e-kosmo.pl

Yacht Club Politechniki Koszalińskiej

Zajmuje się propagowaniem i rozwijaniem sportu, rekreacji i turystyki żeglarskiej w środowisku osób związanych z uczelnią. Członkami klubu mogą być: studenci, absolwenci, pracownicy Politechniki Koszalińskiej. Klub dysponuje własnym jachtem morskim i jachtami śródlądowymi, umożliwia zdobycie patentu sternika lub żeglarza jachtowego, organizuje kursy żeglarskie, motorowodne, rejsy morskie i śródlądowe. Główną jego bazą jest przystań w Mielnie, nad jeziorem Jamno. Klub jest organizatorem corocznych Regat o Puchar Rektora Politechniki Koszalińskiej.
ycpk.tu.koszalin.pl/

Rekrutacja - Politechnika Koszalińska

Tekst alternatywny

System rekrutacyjny Politechniki Koszalińskiej jest dostępny na stronie internetowej: irk.politechnika.koszalin.pl lub rekrutacja.tu.koszalin.pl
Komisje Rekrutacyjne będą przyjmowały kandydatów do wyczerpania limitów miejsc na poszczególnych kierunkach. Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana będzie w przypadku wolnych miejsc na kierunku.


Zasady przyjęć na studia w Politechnice Koszalińskiej
w roku akademickim 2019/2020


Harmonogram rekrutacji

Wymagane dokumenty:

Kandydat, po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu jednostki komplet dokumentów w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji zamieszczonym na stronie Rekrutacji.

• świadectwo maturalne/dojrzałości w oryginale lub odpis, wydany przez OKE/szkołę,
• dyplom ukończenia studiów I stopnia (przy ubieganiu się o przyjęcie na studia II stopnia),
• podanie o przyjęcie na studia z określeniem wydziału, kierunku oraz rodzaju studiów wraz z ankietą osobową, wydrukowaną z systemu elektronicznej rekrutacji,
• wypis z dowodu osobistego lub kserokopia, poświadczona za zgodność z oryginałem przez członka Kampusowego Punktu Rekrutacyjnego,
• 3 fotografie o wymiarze 37 x 52 mm,
• kolorowe zdjęcie o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi do legitymacji elektronicznej.


Kandydat, który nie dostarczy powyżej wymienionych dokumentów we właściwym terminie wskazanym harmonogramem rekrutacji*, nie zostanie przyjęty na studia i nie będzie brał udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.Informator dla Kandydatów


Przewodnik dla studenta

Pomoc socjalna - Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska obejmuje swoich studentów systemem pomocy materialnej. Pomoc materialna przyznawana jest studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Koszalińskiej z funduszu pomocy materialnej, który został utworzony ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa.

Student Politechniki Koszalińskiej może ubiegać się o następujące świadczenia:

• stypendium socjalne;
• stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
• stypendium rektora dla najlepszych studentów;
• stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;
• zapomogę.