Adres: ul. Śniadeckich 2

75-453 Koszalin

Tel.: 94 34 78 500

  • http://www.tu.koszalin.pl