Adres: ul. Żołnierska 53

71-210 Szczecin

Tel.: 91 81 49 401, 91 81 49 402, 91 81 49 404

  • http://www.zpsb.pl

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Zarządzanie (zobacz kierunki)