0:00 - 0:00

Politechnika Morska w Szczecinie
Politechnika Morska w Szczecinie
Politechnika Morska w Szczecinie
Politechnika Morska w Szczecinie
Politechnika Morska w Szczecinie
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Politechnika Morska w Szczecinie

Adres: ul. Wały Chrobrego 1-2

70-500 Szczecin

TEL. 91 48 09 400

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

Geodezja i kartografia Zobacz więcej Nawigacja Zobacz więcej Oceanotechnika Zobacz więcej
Żegluga śródlądowa Zobacz więcej Mechanika i budowa maszyn Zobacz więcej Inżynieria Eksploatacji Zobacz więcej
Inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe Zobacz więcej Logistyka Zobacz więcej Transport Zobacz więcej
Zarządzanie i inżynieria produkcji Zobacz więcej Informatyka Zobacz więcej Teleinformatyka Zobacz więcej
Mechatronika Zobacz więcej Automatyka i robotyka Zobacz więcej

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Nawigacja Zobacz więcej Oceanotechnika Zobacz więcej Mechanika i budowa maszyn Zobacz więcej
Transport Zobacz więcej Zarządzanie i inżynieria produkcji Zobacz więcej

Filmy - Politechnika Morska w Szczecinie

Galeria ZDJĘĆ

Aktualności - Politechnika Morska w SzczecinieW piątek, 22 listopada o godz. 11:00 odbędzie się uroczyste otwarcie nowej siedziby Wydziału Mechanicznego przy ul. Willowej 2 w Szczecinie z planowanym udziałem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, JM Rektora dr. hab. inż. kpt. ż. w. Wojciecha Ślączki, prof. AMS i gospodarza wydarzenia Dziekana Wydziału Mechanicznego dr. hab. inż. Zbigniewa Matuszaka, prof. AMS oraz zaproszonych gości.


Podczas uroczystości odbędzie się uroczyste posiedzenie Senatu AMS, na którym dziekanom nowych wydziałów wręczone zostaną insygnia władzy dziekańskiej. Swoje łańcuchy odbiorą Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, prof. dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski oraz Dziekan Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki, dr inż. of. elektr. okręt. Maciej Kozak, prof. AMS.


Wydział Mechaniczny działający w ramach Akademii Morskiej w Szczecinie kształci inżynierów i magistrów inżynierów na kierunku mechanika i budowa maszyn w następujących specjalnościach:


studia stacjonarne I stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalności: eksploatacja siłowni okrętowych, diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych, eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych, eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych i elektroenergetycznych, techniki chłodnicze i klimatyzacja, techniki i technologie recyklingu;

studia stacjonarne II stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalność: budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych,

studia niestacjonarne I stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalność: eksploatacja siłowni okrętowych;

studia niestacjonarne II stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalność: budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych.


Wydział ma za sobą ponad pięć dekad funkcjonowania, intensywnie rozwijał kadrę naukowo-dydaktyczną i bazę laboratoryjno-badawczą. Obecnie WM ma 367 studentów (w tym: 7 studentek), 19 doktorantów (13 doktorantek).


Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Mechanicznemu uprawnienia do nadawania stopni naukowych: doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.


Całość inwestycji


Wartość prac zrealizowanych w ramach całej, pięcioletniej inwestycji to ok. 19 300 000 zł. W tych kosztach wykonano kompleksową modernizację obu budynków dydaktycznych, zmodernizowano budynek dawnej kuźni, wykonano nowe przyłącza energetyczne i wodne, przebudowano częściowo przyłącza kanalizacyjne oraz wykonano pewien zakres prac związany z zagospodarowaniem terenu.


Więcej: Nowa siedziba Wydziału Mechanicznego

Opis Uczelni - Politechnika Morska w Szczecinie

Tradycja szczecińskiej szkoły wyższej o profilu morskim sięga 01-I-1947 roku., kiedy zdecydowano o przeniesieniu do Szczecina, funkcjonującego w Gdyni Wydziału Nawigacyjnego i utworzenie Państwowej Szkoły Morskiej.
W kolejnych latach powstała Państwowa Szkoła Rybołówstwa Morskiego i pomaturalna Państwowa Szkoła Morska, o charakterze szkoły wyższej. W 1967roku szkoły połączyły się tworząc Wyższą Szkołę Morską z oferującą dwa wydziały - Nawigacyjny i Mechaniczny.
Wraz z rozwojem floty handlowej, powstawały kolejne wydziały, a uczelnia zdobywała uprawnienia do nadawania tytułów naukowych doktora w wielu dyscyplinach, w 2004 roku zachodniopomorska uczelnia została podniesiona do rangi Akademii, zmieniając nazwę na obecną - Akademia Morska w Szczecinie.

Rozwój technologii cyfrowych i dziedzin IT, pozwolił uczelni w 2018 roku utworzyć nowe kierunki, kształcące studentów w oparciu o nowoczesne trendy informatyczne. Nowoczesna uczelnia oferuje studentom nie tylko kierunki typowo morskie, ale również szeroki wachlarz kierunków lądowych. Absolwenci szczecińskiej akademii zasilają szeregi kadry nawigatorów, elektromechaników, geodetów czy programistów, jak i wiążących swoją przyszłość z żeglugą morską. Uczelnia prowadzi zarówno jednolite jak i niestacjonarne licencjackie, magisterskie i doktorskie.

Dwie dekady Nawigatora XXI! - Politechnika Morska w SzczecinieW roku 2018 mija 20 lat odkąd polska bandera po raz pierwszy powiała nad statkiem badawczo-szkolnym Akademii Morskiej w Szczecinie – Nawigatorem XXI.

Statek ten od początku swojego istnienia wypełnia swoje podstawowe zadania, będąc dla wielu młodych ludzi, rozpoczynających swoją przygodę z morzem, pierwszym kontaktem z wymagającym zawodem marynarza. To na pokładzie „Nawigatora XXI” niejednokrotnie zapadają życiowe decyzje, czy kontynuować swoją przyszłość w tym zawodzie. Działalność szkoleniowa na pokładzie m/s Nawigator XXI trwa cały rok. Na statku realizowane są praktyki morskie w dziale pokładowym i maszynowym dla wszystkich roczników i specjalności tzw. „kierunków pływających” Akademii Morskiej w Szczecinie. Pierwszoroczniaki „poznają się” z morzem, a studenci z wyższych roczników szlifują swoją wiedzę i umiejętności.

Długość 60,30 m
Zanurzenie konstrukcyjne 3,15 m v 140340 przepłyniętych mil

Około 450 studentów Akademii Morskiej rocznie przebywa na NXXI
Praktyki trwają od dwóch do czterech tygodni70 lat Szkolnictwa Morskiego na Pomorzu Zachodnim - Politechnika Morska w Szczecinie


Od 31 maja do 2 czerwca świętowaliśmy uroczyście jubileusz 70-lecia Szkolnictwa Morskiego na Pomorzu Zachodnim.

Na znak święta, codziennie o godz. 8:00 na maszt przed uczelnią wciągana była bandera, a poczet wprowadzał do budynku uczelni sztandar Akademii Morskiej w Szczecinie.

Obchody jubileuszu rozpoczęło uroczyste posiedzenie Senatu Akademii Morskiej, którego gościem był minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. Wspólnie z JM Rektorem Akademii Morskiej w Szczecinie, Wojciechem Ślączką uhonorował pracowników i byłych pracowników AM medalami za wieloletnią pracę na rzecz szkolnictwa morskiego oraz szczecińskich szkół morskich.

Punktualnie o 14:00 spod gmachu przy Wałach Chrobrego ruszył przemarsz w asyście Kompanii Honorowej AM oraz orkiestry wojskowej do Filharmonii Szczecińskiej, gdzie rozpoczęła się gala 70-lecia – punkt kulminacyjny obchodów. To tam JM Rektor, Wojciech Ślączka powitał gości i miał okazję podsumować bogatą historię szczecińskich szkół morskich, których wspólne tradycje stanowią korzenie dzisiejszej Akademii Morskiej i jej codziennej pracy.

Rektor Ślączka poruszył także temat przyszłości uczelni oraz rozwoju jej prac na rzecz szeroko pojętej gospodarki morskiej, przemysłu i otoczenia biznesowego. – Kolejne lata to ogromne wyzwanie dla Akademii Morskiej w Szczecinie: utrzymanie i rozwój potencjału badawczego uczelni, wyraźna obecność w europejskiej przestrzeni badawczej, potrzeba zmian w sposobie podejścia do planowania, a zwłaszcza do wykorzystania wyników badań oraz ich transfer do świata przemysłu i biznesu – zaznaczał. – Dumni z przeszłości – patrzymy w przyszłość – zakończył swoje wystąpienie JM Rektor Wojciech Ślączka.


Po oficjalnej inauguracji minister Marek Gróbarczyk w swoim wystąpieniu podziękował zgromadzonym za wkład pracy na rzecz rozwoju szkolnictwa morskiego na Pomorzu Zachodnim. Minister porównał historię Akademii i wcześniejszych szkół do pracy na morzu, która była „pełna wzlotów, upadków, prób likwidacji, powoływania nowych rozwiązań, nowych koncepcji, ale ostatecznie uczelnia poradziła sobie ze wszystkim".
Podczas gali rektor wraz z ministrem wręczyli także odznaczenia Państwowe pracownikom Akademii – medale za wieloletnią służbę, statuetki za wkład w rozwój Szkolnictwa Morskiego.

Podczas gali wręczono także tradycyjne już nagrodę „Wilka Morskiego" oraz wyłoniono najbardziej aktywnego studenta AM. Tegorocznym „Wilkiem Morskim" został absolwent WSM w Szczecinie, prezes Polaris Maritime Services – Michał Czerepaniak.

Najaktywniejszą studentką AM w roku 2016/17 uznana została Izabela Kamińska – członkini Zarządu Samorządu Studentów AM, aktywnie działająca na rzecz studenckiej społeczności.

Galę uświetnił koncertem Chór Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Grupa MoCarta – to już kolejne spotkanie tych dwóch zespołów na jednej scenie. Koncert przypadł do gustu zgromadzonej publiczności – gościom, władzom oraz pracownikom i studentom Akademii Morskiej. Obok przedstawicieli lokalnych władz samorządowych oraz firm związanych z branżą morską, w uroczystościach uczestniczyli także rektorzy, którzy przyjechali do Szczecina na obrady Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych – KRPUT – które rozpoczęły się w Akademii Morskiej w czwartek 1 czerwca.

Obchodom jubileuszu towarzyszył szereg wydarzeń, mających na celu przybliżenie tradycji szkolnictwa morskiego. O 17:00 w holu głównym Akademii odsłonięta została tablica upamiętniająca Szkołę Rybołówstwa Morskiego – powstałą tu w roku 1962, a przekształconą po sześciu latach w Państwową Szkołę Morską.

Uroczystości inaugurujące obchody jubileuszu zwieńczyły Msza Święta koncelebrowana przez Abp. Andrzeja Dzięgę oraz tradycyjny apel pamięci przed pomnikiem „Tym, którzy nie powrócili z morza" na Cmentarzu Centralnym. Kolejne dni obchodów upłynęły pod znakiem spotkań absolwentów, których kilkuset zjawiło się w murach uczelni, by wspólnie wspominać czasy studenckie, wymienić doświadczenia, a także zobaczyć, co się zmieniło. W czwartek, 1 czerwca, absolwenci zwiedzali uczelnię oraz odbyli szereg spotkań na wydziałach, w piątek zaś spotkali się też w Klubach: Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Starszych Oficerów Mechaników, „Śledziołapów" (tj. absolwentów PSRM). W piątkowy wieczór absolwenci wzięli udział w balu, który odbył się w szczecińskim hotelu Radisson BLU.

Kształcimy poszukiwanych specjalistów - Politechnika Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie jest cywilną uczelnią kształcącą profesjonalistów znajdujących z powodzeniem zatrudnienie na morzu i lądzie. Absolwenci uczelni to osoby doskonale przygotowane do wymogów rynku pracy - dobrze mówiące po angielsku, z nowoczesną wiedzą techniczną. To na nich czekają pracodawcy – według najnowszych statystyk flota światowa potrzebuje od zaraz 40 tysięcy specjalistów, a liczba ta może jeszcze wzrosnąć w ciągu najbliższych lat.

To łatwiejsze niż myślisz! - Politechnika Morska w Szczecinie

Uczelnie.pl

Wielu maturzystów martwi się, że poziom ich wykształcenia nie jest dostatecznie dobry, aby poradzić sobie z przedmiotami ścisłymi w toku studiów. Dla zainteresowanych studentów I roku Akademia Morska w Szczecinie organizuje nieodpłatne zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki.

Stać Cię na studia! - Politechnika Morska w Szczecinie

Akademia zapewnia szerokie wsparcie materialne. Program nauczania przewiduje płatne praktyki przygotowujące do zawodu. Każdy uczeń może się także ubiegać o stypendia: socjalne, rektora i sportowe.

Dowiedz się więcej >>>>>

Szczegółowe informacje o Akademii Morskiej w Szczecinie można znaleźć na stronie www.am.szczecin.pl

Kontakt - Politechnika Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 1-2

70-500 Szczecin

Tel. 91 480-94-00

www.am.szczecin.pl


Dział Nauczania i Certyfikacji

ul. Wały Chrobrego 1-2

70-500 Szczecin

tel. 91 480-93-11


Wydział Nawigacyjny

ul. Wały Chrobrego 1-2

70-500 Szczecin

tel. 91 480-95-10, 91480 93 58, 91 480-93 54


Wydział Mechaniczny

ul. Wały Chrobrego 1-2

70-500 Szczecin tel. 91 480 95 12, 91 480-95-13


Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

ul. Henryka Pobożnego 11

70-500 Szczecin

tel. 91 480-96-30, 91 480-96-36


Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki

ul. Willowa 2

e-mail: de@am.szczecin.pl

71-650 Szczecin

tel. 91 48 09 955, 91 48 09 842

www.wmie.am.szczecin.pl