Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Szczecinie
Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Szczecinie
Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Szczecinie
Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Szczecinie
Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Szczecinie
Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Szczecinie
Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Szczecinie
Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Szczecinie
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Szczecinie

Adres: al. Wojska Polskiego 128

70-491 Szczecin

TEL. 91 422 58 58

FAX. 91 452 69 44

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni - Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Szczecinie

23 kwietnia 2008 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, uzyskała zgodę Ministerstwa na prowadzenie Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie. To wtedy udało się przeprowadzić pierwsze zajęcia z finansów i bankowości. Od tego momentu, przez kolejne lata rozwijaliśmy i udoskonalaliśmy ofertę. Dziś możemy pochwalić się licznymi nagrodami, prestiżowymi certyfikatami i złotymi medalami, które wyróżniają nas na tle wielu prywatnych uczelni z całego kraju. W naszej ofercie znajdują się wszystkie rodzaje studiów, szkolenia oraz studia MBA. Jednak to, z czego jesteśmy najbardziej dumni, to tysiące naszych Absolwentów doskonale radzących sobie na wymagającym rynku pracy.
Wyższe Szkoły Bankowe zlokalizowane są obecne w 10 miastach Polski: Bydgoszcz, Chorzów, Gdańsk, Gdynia, Opole, Poznań, Szczecin, Toruń, Wrocław, Warszawa. Od lat są uznawane za najlepsze niepaństwowe uczelnie biznesowe. Wyjątkowość Wyższych Szkół Bankowych to umiejętność działania w grupie. Ścisła współpraca pomiędzy poszczególnymi uczelniami i wymiana doświadczeń pozwala udoskonalać ofertę oraz dopasowywać ją do potrzeb rynku, jak również zwiększać standardy i komfort studiowania.


Najczęściej wybierana uczelnia niepubliczna w Polsce ! Wg opublikowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informacji o wynikach rekrutacji na rok akademicki 2018/2019


dlaczego warto wybrać WSB


Oferta edukacyjna - Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Szczecinie

Uczelnia oferuje następujące kierunki:

1. Na studiach licencjackich:


Finanse i rachunkowość

- Bankowość i usługi finansowe
- Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach
- Analityk rynku finansowego
- Specjalista ds.kadr i płac
- Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Informatyka

- E-commerce
- Multimedia i grafika komputerowa
- Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów informatycznych
- Wdrażanie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie
- Zarządzanie projektami IT

Informatyka ścieżka anglojęzyczna

- Computer networks and security of IT systems
- Implementation of IT systems

Inżynieria zarządzania

- Inżynieria zarządzania jakością
- Lean management i inżynieria procesów produkcyjnych
- Zarządzanie projektami IT

Logistyka

- Lean Management i inżynieria procesów produkcyjnych
- Logistyka i spedycja międzynarodowa
- Logistyka w przedsiębiorstwie
- Systemy informatyczne w logistyce
- Transport i usługi logistyczne

Pedagogika

- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową
- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
- Praca z osobami z niedostosowaniem społecznym i profilaktyką społeczną

Psychologia w biznesie

- Psychologia marketingu i social media
- Psychologia mediacji i negocjacji
- Psychologia menedżera z elementami coachingu
- Psychologia pozytywna
-Zarządzanie zasobami ludzkimi

Turystyka i rekreacja

- Hotelarstwo
- Turystyka międzynarodowa
-Zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie turystycznym
-Zarządzanie gastronomią i dietetyka

Zarządzanie

- Menedżer BHP
- Menedżer sprzedaży i marketingu
- Psychologia menedżera z elementami coachingu
-Zarządzanie i obrót nieruchomościami
- Zarządzanie projektami
- Zarządzanie przedsiębiorstwem
- Zarządzanie zasobami ludzkimi


Bezpieczeństwo w biznesie i administracji

-Administracja i finanse samorządowe
-Bezpieczeństwo gospodarcze
-Bezpieczeństwo Międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi
-Kryminologia i kryminalistyka
-Służby wewnętrzne państwa2. Studia II stopnia

Finanse i rachunkowość

- Controlling finansowy w przedsiębiorstwie
- Rachunkowość menedżerska
-Rynek usług finansowych

Logistyka

- International logistics
- Menedżer łańcucha dostaw
-Międzynarodowe systemy logistyczne

Pedagogika

- Doradztwo zawodowe i personalne
- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
-Promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień

Zarządzanie

- Psychologia w zarządzaniu
-Zarządzanie bezpieczeństwem powszechnym
-Zarządzanie finansami
-Zarządzanie logistyczne
-Zarządzanie przedsiębiorstwem
-Zarządzanie w administracji

Zarządzanie - dla inżynierów

- Zarządzanie finansami
-Zarządzanie logistyczne
-Zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie ścieżka anglojęzyczna

- International business
-Project management

Zarządzanie online

- Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymi
-Zarządzanie projektami - Junior project manager


3. Studia podyplomowe na 52 praktycznych kierunkach

Program Very Important Student - Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Szczecinie

W WSB każdy student VIP-em

Studenci Wyższych Szkół Bankowych są objęci wyjątkowym w skali kraju programem Very Important Student. Dzięki niemu Uczelnia wspiera ich od pierwszego dnia studiów przez wszystkie etapy nauki. VIS to szansa, żeby studiować za darmo, uzyskać pomoc przy wejściu na rynek pracy oraz podnosić swoje kwalifikacje podczas studiów i w przyszłej pracy zawodowej!

Program VIS, dla studentów studiów wyższych, składa się z następujących elementów:

Studiuj za darmo


Możesz studiować za darmo w WSB przez pierwszy semestr studiów, jeżeli jesteś maturzystą i spełnisz jeden z poniższych warunków:
. masz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej z wyróżnieniem
. jesteś laureatem olimpiady na szczeblu centralnym (wykaz olimpiad określa zarządzenie dziekana)
. jesteś laureatem konkursu zorganizowanego pod patronatem Wyższej Szkoły Bankowej, w którym nagrodą było stypendium i możliwość studiowania w WSB

Jako student WSB możesz studiować za darmo:
. w drugim semestrze, jeżeli w pierwszym semestrze uzyskasz odpowiednią średnią ocen
. w kolejnych semestrach, jeżeli uzyskasz odpowiednią średnią za cały dotychczasowy okres studiów

Studiuj za granicą

Jesteś typem podróżnika? Ciekaw świata i ludzi? A może chcesz podszlifować język obcy? Nic prostszego! Bankowe od lat współpracują ze szkołami wyższymi na całym świecie w ramach programu LLP Erasmus. Studenci Wyższych Szkół Bankowych mogą wyjechać na studia za granicę do jednego ze 100 ośrodków. Mogą też odbyć praktykę w innym kraju. W tym czasie zostaną zwolnieni z opłat czesnego w WSB i ponadto otrzymają stypendium Erasmus, które pokryje różnicę kosztów utrzymania między krajem ojczystym a krajem goszczącym.

Klucz do Kariery

Jeżeli szukasz uczelni, która uzbroi Cię w gruntowną wiedzę oraz praktyczne umiejętności, a nawet ułatwi znalezienie pracy - ten element programu powstał z myślą o Tobie!

Wyższe Szkoły Bankowe coraz aktywniej współpracują z firmami. Korzystają z ich pomocy nie tylko przy organizacji praktyk i staży, ale i podczas przygotowywania programu studiów. Dzięki temu studenci zdobywają zawodowe doświadczenie w trakcie nauki, a po zdobyciu dyplomu często mają już zapewnioną pracę.

Współpracę z Wyższymi Szkołami Bankowymi nawiązało już ponad 5 000 firm z całej Polski.

Paszport WSB


Paszport WSB przyznawany jest każdemu studentowi, uprawniając go do zniżek na uzupełniających studiach II stopnia, studiach podyplomowych i szkoleniach w WSB na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie, w WSB w Poznaniu, Gdańsku, Toruniu i Bydgoszczy, jak również we Wrocławiu oraz Oplu oraz korzystania z księgozbiorów czytelni i uzyskania pomocy Biur Karier wszystkich Wyższych Szkół Bankowych.

Sprawdź co jeszcze daje Tobie Bankowa w ramach Programu VIS.

Extranet - Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Szczecinie

Extranet WSB to wewnętrzny serwis internetowy, który oferuje jedyny w swoim rodzaju kontakt z Uczelnią. Po zalogowaniu się każdy student otrzymuje przygotowany specjalnie dla niego zestaw informacji. To zawsze najświeższe wiadomości dotyczące przebiegu nauki. Każdy student sam decyduje, jakie informacje chce otrzymać. Extranet jest interaktywnym kanałem komunikacji, który można dowolnie konfigurować. Przekonaj się, o ile bardziej przyjazne jest studiowanie z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii internetowych.

E-INDEKS - Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Szczecinie

E-indeks W roku akademickim 2009/2010 na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie WSB w Poznaniu zrezygnowano z tradycyjnego indeksu i postanowiono wprowadzić indeks wirtualny – co oznacza, że studenci mają wgląd do wszystkich ocen poprzez Extranet. Studenci podkreślają praktyczność takiego rozwiązania, wyliczając m.in. takie korzyści:
 • są na bieżąco informowani o wynikach egzaminów
 • nie muszą przychodzić na Uczelnię, by uzyskać wpis do indeksu
 • nie tracą czasu, czekając na wpis.
 • Biuro Karier - Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Szczecinie

  Nastawienie i wiara we własne możliwości to połowa sukcesu przy poszukiwaniu pracy. Wśród konsultantów zajmujących się rekrutacją krąży pogląd: rezultat, czyli dobry pracownik, to nastawienie przemnożone przez kompetencje. Studiując w Wyższej Szkole Bankowej wraz z dyplomem licencjata czy magistra zyskujesz wiedzę i umiejętności. Biuro Karier pomoże Ci efektywnie wykorzystać te atuty. Czym zajmuje się biuro karier? -organizuje praktyki zawodowe i staże, -przeprowadza wstępną rekrutację i selekcję pracowników, pomagając studentom znaleźć pracę, -pomaga w określeniu predyspozycji zawodowych i w przygotowaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, -zaprasza na indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, -organizuje bezpłatne warsztaty i szkolenia podnoszące atrakcyjność studentów na rynku pracy. Praktyki zawodowe Biuro Karier w sposób kompleksowy organizuje studentom zarówno obowiązkowe, jak i nadobowiązkowe praktyki zawodowe. Nawiązuje kontakty z firmami, ustala program praktyk oraz czuwa nad tym, aby był on realizowany.

  Formy studiów - Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Szczecinie

  Wyższa Szkoła Bankowa daje możliwość wyboru formy nauki dostosowanej do potrzeb studenta. Można wybrać studia stacjonarne w grupie dziennej, studia niestacjonarne w grupie weekendowej. Studia stacjonarne - grupa dzienna Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Ta forma studiów umożliwia stały kontakt z wykładowcami i opiekunami, pozwalając w pełni wykorzystać ich pomoc. Zajęcia specjalnościowe gwarantują pogłębienie znajomości zagadnień związanych z wybraną specjalnością. Dzięki temu student może nauczyć się więcej i szybciej utrwalić przerabiany materiał. Studia niestacjonarne - grupa weekendowa Zajęcia odbywają się w czasie 2 lub 3 w miesiącu zjazdów weekendowych. To idealne rozwiązanie dla osób pracujących w nienormowanym trybie pracy, zamieszkałych poza Szczecinem oraz wszystkich tych, którzy pragną poszerzyć swe wykształcenie i zdobyć nowe kwalifikacje kosztem jednego lub dwóch weekendów w miesiącu.

  Studia dzienne - Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Szczecinie

  Warto studiować dziennie!
 • Wykładowcy mają więcej czasu, by przekazać Tobie wartościową wiedzę
 • Masz więcej zajęć z języka obcego
 • Możesz prowadzić ciekawe życie studenckie (działać w Samorządzie Studenckim, czy poszerzać wiedze w Kołach Naukowych)
 • Do Twojej dyspozycji pozostają wolne weekendy.
 • Elastyczny system opłat - Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Szczecinie

  Wyższa Szkoła Bankowa oferuje zróżnicowany system opłat. W zależności od preferencji i możliwości finansowych studenci mogą opłacać czesne: - 12 ratach, - 10 ratach, - 2 ratach, - jednorazowo za cały rok.

  Baza dydaktyczna - Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Szczecinie

  W gmachu przy al. Wojska Polskiego 128 masz do dyspozycji 5 pięter. Na parterze znajduje się Biuro Rekrutacji, a na kolejnych piętrach dziekanat, kancelaria, biblioteka oraz nowoczesne sale dydaktyczne i komputerowe. Lokalizacja jednostek administracyjnych w jednym miejscu sprawia, że studiowanie i załatwianie spraw związanych z Uczelnią staje się łatwe i bardzo wygodne.

  Infrastruktura budynku pozwala na swobodne przemieszczanie się po nim osobom niepełnosprawnym. Znajdują się tu winda oraz szerokie i pozbawione progów główne wejście.


  Dowiedz się więcej o WSB w Szczecinie  Polecane Uczelnie w Szczecinie