Znajdź swoje wymarzone studia w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Morska w Szczecinie
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Akademia Morska w Szczecinie

Adres: ul. Wały Chrobrego 1-2

70-500 Szczecin

TEL. 91 48 09 400

FAX. 91 48 09 575

Wydział: WYDZIAŁ NAWIGACYJNY

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

Nawigacja, spec. Połowy morskie Nawigacja, spec. Transport morski Nawigacja, spec. Inżynieria ruchu morskiego
Nawigacja, spec. Pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawizgacyjne Nawigacja, spec. Ratownictwo Nawigacja, spec. Morskie systemy informatyczne
Nawigacja, spec. Eksploatacja jednostek pływających offshore Nawigacja, spec. Transport morski i śródlądowy Nawigacja, spec. Górnictwo morskie
Transport, spec. Technologie i systemy nawigacyjne Transport, spec. Inżynieria bezpieczeństwa transportu morskiego Geodezja i kartografia, spec. Geoinformatyka
Informatyka, spec. Informatyka morska Nawigacja, spec. Żeglarstwo morskie Transport, spec. Technologie systemów bezzałogowych

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Nawigacja, spec. Transport morski Nawigacja, spec. Transport morski - studia w języku angielskim