Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Morska w Szczecinie
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Akademia Morska w Szczecinie

Adres: ul. Wały Chrobrego 1-2

70-500 Szczecin

TEL. 91 48 09 400

FAX. 91 48 09 575

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Zarządzanie, spec. Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie, spec. Organizacja i zarządzanie w gospodarce morskiej

Studia Inżynierskie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Galeria ZDJĘĆ

KONKURS NAWIGACYJNY Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA OCEANÓW - Akademia Morska w SzczecinieAkademia Morska w Szczecinie ogłasza konkurs nawigacyjny z okazji Światowego Dnia Oceanów, przypadającego na dzień 8 czerwca. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły średniej. Wystarczy udzielić prawidłowych odpowiedzi na pytania zawarte poniżej i przesłać je do dnia 5 czerwca 2020r. mailem na adres: konkurs@am.szczecin.pl

Decyduje kolejność zgłoszeń

Więcej informacjiwww.am.szczecin.pl/pl/uczelnia/aktualnosci/konkurs-nawigacyjny-z-okazji-wiatowego-dnia-oceanow

Aktualności - Akademia Morska w SzczecinieW piątek, 22 listopada o godz. 11:00 odbędzie się uroczyste otwarcie nowej siedziby Wydziału Mechanicznego przy ul. Willowej 2 w Szczecinie z planowanym udziałem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, JM Rektora dr. hab. inż. kpt. ż. w. Wojciecha Ślączki, prof. AMS i gospodarza wydarzenia Dziekana Wydziału Mechanicznego dr. hab. inż. Zbigniewa Matuszaka, prof. AMS oraz zaproszonych gości.

Podczas uroczystości odbędzie się uroczyste posiedzenie Senatu AMS, na którym dziekanom nowych wydziałów wręczone zostaną insygnia władzy dziekańskiej. Swoje łańcuchy odbiorą Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, prof. dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski oraz Dziekan Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki, dr inż. of. elektr. okręt. Maciej Kozak, prof. AMS.

Wydział Mechaniczny działający w ramach Akademii Morskiej w Szczecinie kształci inżynierów i magistrów inżynierów na kierunku mechanika i budowa maszyn w następujących specjalnościach:

studia stacjonarne I stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalności: eksploatacja siłowni okrętowych, diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych, eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych, eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych i elektroenergetycznych, techniki chłodnicze i klimatyzacja, techniki i technologie recyklingu;
studia stacjonarne II stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalność: budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych,
studia niestacjonarne I stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalność: eksploatacja siłowni okrętowych;
studia niestacjonarne II stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalność: budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych.

Wydział ma za sobą ponad pięć dekad funkcjonowania, intensywnie rozwijał kadrę naukowo-dydaktyczną i bazę laboratoryjno-badawczą. Obecnie WM ma 367 studentów (w tym: 7 studentek), 19 doktorantów (13 doktorantek).

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Mechanicznemuuprawnienia do nadawania stopni naukowych: doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.

Całość inwestycji

Wartość prac zrealizowanych w ramach całej, pięcioletniej inwestycji to ok. 19 300 000 zł. W tych kosztach wykonano kompleksową modernizację obu budynków dydaktycznych, zmodernizowano budynek dawnej kuźni, wykonano nowe przyłącza energetyczne i wodne, przebudowano częściowo przyłącza kanalizacyjne oraz wykonano pewien zakres prac związany z zagospodarowaniem terenu.

Więcej: Nowa siedziba Wydziału Mechanicznego

Kształcimy poszukiwanych specjalistów - Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie jest cywilną uczelnią kształcącą profesjonalistów znajdujących z powodzeniem zatrudnienie na morzu i lądzie. Absolwenci uczelni to osoby doskonale przygotowane do wymogów rynku pracy - dobrze mówiące po angielsku, z nowoczesną wiedzą techniczną. To na nich czekają pracodawcy – według najnowszych statystyk flota światowa potrzebuje od zaraz 40 tysięcy specjalistów, a liczba ta może jeszcze wzrosnąć w ciągu najbliższych lat.

70 lat Szkolnictwa Morskiego na Pomorzu Zachodnim - Akademia Morska w Szczecinie


Od 31 maja do 2 czerwca świętowaliśmy uroczyście jubileusz 70-lecia Szkolnictwa Morskiego na Pomorzu Zachodnim.

Na znak święta, codziennie o godz. 8:00 na maszt przed uczelnią wciągana była bandera, a poczet wprowadzał do budynku uczelni sztandar Akademii Morskiej w Szczecinie.

Obchody jubileuszu rozpoczęło uroczyste posiedzenie Senatu Akademii Morskiej, którego gościem był minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. Wspólnie z JM Rektorem Akademii Morskiej w Szczecinie, Wojciechem Ślączką uhonorował pracowników i byłych pracowników AM medalami za wieloletnią pracę na rzecz szkolnictwa morskiego oraz szczecińskich szkół morskich.

Punktualnie o 14:00 spod gmachu przy Wałach Chrobrego ruszył przemarsz w asyście Kompanii Honorowej AM oraz orkiestry wojskowej do Filharmonii Szczecińskiej, gdzie rozpoczęła się gala 70-lecia – punkt kulminacyjny obchodów. To tam JM Rektor, Wojciech Ślączka powitał gości i miał okazję podsumować bogatą historię szczecińskich szkół morskich, których wspólne tradycje stanowią korzenie dzisiejszej Akademii Morskiej i jej codziennej pracy.

Rektor Ślączka poruszył także temat przyszłości uczelni oraz rozwoju jej prac na rzecz szeroko pojętej gospodarki morskiej, przemysłu i otoczenia biznesowego. – Kolejne lata to ogromne wyzwanie dla Akademii Morskiej w Szczecinie: utrzymanie i rozwój potencjału badawczego uczelni, wyraźna obecność w europejskiej przestrzeni badawczej, potrzeba zmian w sposobie podejścia do planowania, a zwłaszcza do wykorzystania wyników badań oraz ich transfer do świata przemysłu i biznesu – zaznaczał. – Dumni z przeszłości – patrzymy w przyszłość – zakończył swoje wystąpienie JM Rektor Wojciech Ślączka.


Po oficjalnej inauguracji minister Marek Gróbarczyk w swoim wystąpieniu podziękował zgromadzonym za wkład pracy na rzecz rozwoju szkolnictwa morskiego na Pomorzu Zachodnim. Minister porównał historię Akademii i wcześniejszych szkół do pracy na morzu, która była „pełna wzlotów, upadków, prób likwidacji, powoływania nowych rozwiązań, nowych koncepcji, ale ostatecznie uczelnia poradziła sobie ze wszystkim".
Podczas gali rektor wraz z ministrem wręczyli także odznaczenia Państwowe pracownikom Akademii – medale za wieloletnią służbę, statuetki za wkład w rozwój Szkolnictwa Morskiego.

Podczas gali wręczono także tradycyjne już nagrodę „Wilka Morskiego" oraz wyłoniono najbardziej aktywnego studenta AM. Tegorocznym „Wilkiem Morskim" został absolwent WSM w Szczecinie, prezes Polaris Maritime Services – Michał Czerepaniak.

Najaktywniejszą studentką AM w roku 2016/17 uznana została Izabela Kamińska – członkini Zarządu Samorządu Studentów AM, aktywnie działająca na rzecz studenckiej społeczności.

Galę uświetnił koncertem Chór Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Grupa MoCarta – to już kolejne spotkanie tych dwóch zespołów na jednej scenie. Koncert przypadł do gustu zgromadzonej publiczności – gościom, władzom oraz pracownikom i studentom Akademii Morskiej. Obok przedstawicieli lokalnych władz samorządowych oraz firm związanych z branżą morską, w uroczystościach uczestniczyli także rektorzy, którzy przyjechali do Szczecina na obrady Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych – KRPUT – które rozpoczęły się w Akademii Morskiej w czwartek 1 czerwca.

Obchodom jubileuszu towarzyszył szereg wydarzeń, mających na celu przybliżenie tradycji szkolnictwa morskiego. O 17:00 w holu głównym Akademii odsłonięta została tablica upamiętniająca Szkołę Rybołówstwa Morskiego – powstałą tu w roku 1962, a przekształconą po sześciu latach w Państwową Szkołę Morską.

Uroczystości inaugurujące obchody jubileuszu zwieńczyły Msza Święta koncelebrowana przez Abp. Andrzeja Dzięgę oraz tradycyjny apel pamięci przed pomnikiem „Tym, którzy nie powrócili z morza" na Cmentarzu Centralnym. Kolejne dni obchodów upłynęły pod znakiem spotkań absolwentów, których kilkuset zjawiło się w murach uczelni, by wspólnie wspominać czasy studenckie, wymienić doświadczenia, a także zobaczyć, co się zmieniło. W czwartek, 1 czerwca, absolwenci zwiedzali uczelnię oraz odbyli szereg spotkań na wydziałach, w piątek zaś spotkali się też w Klubach: Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Starszych Oficerów Mechaników, „Śledziołapów" (tj. absolwentów PSRM). W piątkowy wieczór absolwenci wzięli udział w balu, który odbył się w szczecińskim hotelu Radisson BLU.

Dwie dekady Nawigatora XXI! - Akademia Morska w SzczecinieW roku 2018 mija 20 lat odkąd polska bandera po raz pierwszy powiała nad statkiem badawczo-szkolnym Akademii Morskiej w Szczecinie – Nawigatorem XXI.

Statek ten od początku swojego istnienia wypełnia swoje podstawowe zadania, będąc dla wielu młodych ludzi, rozpoczynających swoją przygodę z morzem, pierwszym kontaktem z wymagającym zawodem marynarza. To na pokładzie „Nawigatora XXI” niejednokrotnie zapadają życiowe decyzje, czy kontynuować swoją przyszłość w tym zawodzie. Działalność szkoleniowa na pokładzie m/s Nawigator XXI trwa cały rok. Na statku realizowane są praktyki morskie w dziale pokładowym i maszynowym dla wszystkich roczników i specjalności tzw. „kierunków pływających” Akademii Morskiej w Szczecinie. Pierwszoroczniaki „poznają się” z morzem, a studenci z wyższych roczników szlifują swoją wiedzę i umiejętności.

Długość 60,30 m
Zanurzenie konstrukcyjne 3,15 m v 140340 przepłyniętych mil

Około 450 studentów Akademii Morskiej rocznie przebywa na NXXI
Praktyki trwają od dwóch do czterech tygodniTo łatwiejsze niż myślisz! - Akademia Morska w Szczecinie

Uczelnie.pl

Wielu maturzystów martwi się, że poziom ich wykształcenia nie jest dostatecznie dobry, aby poradzić sobie z przedmiotami ścisłymi w toku studiów. Dla zainteresowanych studentów I roku Akademia Morska w Szczecinie organizuje nieodpłatne zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki.

Stać Cię na studia! - Akademia Morska w Szczecinie

Akademia zapewnia szerokie wsparcie materialne. Program nauczania przewiduje płatne praktyki przygotowujące do zawodu. Każdy uczeń może się także ubiegać o stypendia: socjalne, rektora i sportowe.

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje o Akademii Morskiej w Szczecinie można znaleźć na stronie www.am.szczecin.pl

Nasi studenci nie muszą obawiać się, że koszty utrzymania
będą dla nich zbyt wysokie. Akademia Morska w Szczecinie ma atrakcyjny i dobrze
funkcjonujący system pomocy materialnej
- zapewnia studentom wsparcie finansowe
i miejsce w akademiku. Każdy student może się ubiegać o stypendium socjalne,
stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen, osiągnięcia
naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe. Poniżej prezentujemy ich
wykaz.


Stypendia socjalne – do 1051,70 zł/ mies.

Są one przyznawane studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej.
Podstawą jego udzielenia jest wysokość średniego miesięcznego dochodu netto na
osobę w rodzinie studenta. Obecnie podstawa przyznania stypendium wynosi 1051,70 zł netto.

W ramach uprawnień do stypendium socjalnego studentowi na studiach stacjonarnych przysługuje prawo do zwiększenia z tytułu zamieszkania:

  • 200 zł w domu studenckim Uczelni, a przez jeden semestr wskazany przez studenta 370 zł,
  • 80 zł w innym obiekcie.

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych – 200-500 zł/mies.Są przeznaczone dla studentów z orzeczoną niepełnosprawnością. Kwota stypendium
jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach może być podwyższona o 100%.


Stypendia Rektora dla najlepszych studentów - 100-900 zł/ mies.

Są one przyznawane od drugiego roku studiów studentom, którzy za poprzedni rok
nauki uzyskali wysoką średnią arytmetyczną ocen, posiadają osiągnięcia naukowe,
artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym
lub krajowym. Stypendium to jest udzielane niezależnie od innych stypendiów. Dla
studentów, którzy oprócz wysokiej średniej ocen mają inne osiągnięcia np.
naukowe, artystyczne lub sportowe, wysokość stypendium ulega powiększeniu o
odpowiedni współczynnik.


Stypendia ERASMU+ – od 400 EURO do 600 EURO/mies.


Każdy student, na każdym poziomie studiów (czyli na studiach inżynierskich, magisterskich i doktoranckich), ma tzw. kapitał mobilności wynoszący 12 miesięcy. Jest to czas wystarczający na to, żeby w trakcie swoich studiów zrealizować zarówno wyjazd na studia (trwający 1 lub 2 semestry) jak i wyjazd na praktyki (który musi trwać minimum 2 miesiące). Studenci II, III i IV roku studiów mogą wyjechać za granicę na półroczne stypendium http://erasmusplus.am.szczecin.pl/studenci-am/wysokosc-stypendiow 

Warunkiem jest dobra znajomość języka, w jakim prowadzone będą wykłady na uczelni docelowej oraz dobre wyniki w nauce.


Zapomogi – do 1000 zł jednorazowo

Są one przyznawane studentom, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Do takich zdarzeń należy śmierć członka rodziny, narodziny dziecka, choroba, nieszczęśliwy wypadek itd. Są one przyznawane niezależnie od innych stypendiów.

Kontakt - Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 1-2

70-500 Szczecin

tel. 48 91 48 09 400

www.am.szczecin.pl

https://rekrutacja.am.szczecin.pl/


Dziekanat Wydziału Nawigacyjnego

ul. Wały Chrobrego 1-2

70-500 Szczecin

tel. 48 91 48 09 515, 91 48 09 355

studia stacjonarne, tel. 91 48 09 354, 91 48 09 510, 91 48 09 461

e-mail: dn@am.szczecin.pl

studia niestacjonarne, tel. 91 48 09 358, 91 48 09 578

e-mail: dnz@am.szczecin.pl


Dziekanat Wydziału Mechanicznego

ul. Willowa 2

71-650 Szczecin

studia stacjonarne, tel. 91 48 09 594, 91 48 09 513

e-mail: dm@am.szczecin.pl

studia niestacjonarne, tel. 91 48 09 512, 91 48 09 380

e-mail: dm@am.szczecin.pl


Dziekanat Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu

ul. H. Pobożnego 11

70-507 Szczecin

studia stacjonarne, tel. 91 48 09 663, 91 48 09 686, 91 48 09 631

e-mail: dtd@am.szczecin.pl

studia niestacjonarne, tel. 91 48 09 630,

e-mail: dtz@am.szczecin.pl


Dziekanat Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki

ul. Wały Chrobrego 1-2

70-500 Szczecin

tel. 91 48 09 955

e-mail: de@am.szczecin.pl


Dziekanat Wydziału Informatyki i Telekomunikacji

ul. Wały Chrobrego 1-2

70-500 Szczecin

tel. 91 48 09 758

e-mail: informatyka@am.szczecin.pl

Polecane Uczelnie w Szczecinie