Znajdź swoje wymarzone studia w Szczecinie

Adres: ul. Monte Cassino 15

70-466 Szczecin

Tel.: 91 424 32 01

  • http://akademiatwp.pl

Wydział: PEDAGOGIKA - studia II stopnia

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

spec. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią korekcyjno-kompensacyjną spec. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna spec. Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
spec. Pedagogika pracy z coachingiem zawodowym